Tzimisce

Tzimisce

 

Tzimisceklanen är en av sabbatens grundläggande stöttepelare. Som den andra av de två klaner som lyckats döda sin antedeluvian delar Tzimiscerna ledarskapet över sabbaten tillsammans med Lasombraklanen. Till skillnad från Lasombraklanens mer direkta ledarskapsstil förvaltar Tzimiscerna sabbatens själ. Ett enkelt sätt att beskriva situationen är ”Lasombrorna leder sabbaten och Tzimiscerna vägleder sabbaten”. Tzimisceklanen har haft ett starkt inflytande på sabbaten i form av ritualer, vägar och blod. Det kan nästan sägas ligga i Tzimiscernas natur att utgöra merparten av sabbatens prästerskap.

mer info

 


 

Neofeudalism vs moderna Tzimiscer

Moderna Tzimiscer anammar nutidens nattliv och den moderna sabbaten. De embracear tatuerare, lationgangsters, läkare, suspensionartister och i stort sett vad som helst utan hämningar. Dessa Tzimiscer anser inte historia eller tradition vara lika viktiga som en mer pragmatisk syn på prästrollen från natt till natt. Anpassade till en klan som kan överleva i nutid är de moderna Tzimiscerna mer lika vanliga sabbat än sina försoffade motsvarigheter.

Neofeudala Tzimiscer klänger sig fast vid klanens historia och traditioner. Titlar som Voivode, knezi och zhupan är viktiga, likaså traditioner av typen kupalas natt eller recitering av diableriet på antedeluvianen. Neofeudalisterna har anpassat många av den ursprungliga klanens traditioner till sabbaten men anser sig snarare vara ”blåblodiga” än ”down and gritty”. Neofeudalisterna återfinns i östra europa och Finland som främst. Deras slutmål är att Tzimscer skall kunna leda mänskligheten öppet med en tjänarklass i form av revenanter emellan de två raserna. En skiljelinje existerar i Uppsala där de två uppfattningarna ofta drar ojämnt.

 


 

Titlar inom klanen (främst inom neofeudalism)

Voivode
En neofeudal titel som ges den Tzimisce som anses högst i rang inom ett område. I Skandinavien är detta Jedric Razkolnikov. Voivoden äger traditionellt all mark Tzimiscer vistas på inom sitt herredöme och förlänar ledande gestalter Knezititlar. Voivoden tjänar även som beskyddare av klanen samt förvaltare av deras andliga styrka.

 

Knezi
Den Tzimisce som är klanledare i en stad. Anses vara den som äger jorden i ett område. Således bor andra Tzimiscer där på Knezis goda vilja. Utses av Voivoden samt klanen i staden.

 

Zhupan (Sao-pan)
Den visaste inom klanen inom ett område. Måste ha zuloformen samt besitta magi för att ens få titeln. Utnämns vanligen på kupalas natt av andra Zhupans. Rådfrågas i ärenden rörande klanens andlighet, magi, andar samt historia. Står utanför den vanliga hierarkin inom klanen och är således generellt fredad från order och åthutningar.

 

Drakens näve
En individ som tagit på sig att försvara klanens heder, ära och ord med våld. Beskyddar alla Tzimiscer i en stad och ställer sig ivägen när fara nalkas. Drakens Näve är att jämför amed en paladin för klanen. Denna titel anses främst som en hederstitel för kompetenta och lojala fighters inom klanen.

 


 

Blodslinjer och deras förekomst i Sabbaten

Vi ser helst att det skapas vanliga Tzimiscekaraktärer i sabbatlajvet. Däremot tillåter vi till viss del blodslinjer. Här är några av alternativen, i fallande vanlighetsordning:
Bratovich Tzimisce

Old-Clan Tzimisce
Koldun
”Revenant” Tzimiscer

Kommentarer är stängda.