Klan Pander

Klanlös/Caitiff

En klanlös/Caitiff vampyr kan skapas när blodet (som försvagas för varje generation) inte längre orka föra klanens krafter och ok vidare till den nya vampyren. Eller fler olika klaner blandat sitt blod för att skapa en ny vampyr.

Klanlösa och de som slängts ut ur sin klan kan gå med i Panderklanen.

pander

Pander

Klan Pander är skapad av Priscus Josef Pander efter det senaste inbördeskriget i sabbaten på 1950 talet. Medlemmar av klan Pander ses ned på då deras blod inte anses lika fint och de saknar arv. De används vanligtvis för smutsiga jobb och skickas först in i farliga strider.

Pander är också en politisk inriktning i sabbaten. mer om den här

Panders har inga egna klandiscipliner men köper alla lågnivådiscipliner (1 och 2) för klandisciplinkostnad (3xp per steg) medan alla discipliner över nivå 2 kostar 8 xp per steg. Panders behöver ingen lärare för icke unika lågnivådiscipliner men allt annat (unika och discipliner över 2).

Panders klannakdel är att de aldrig kan (oavsett generation) skaffa sig discipliner över 4. Panders ses dessutom ned på av de flesta andra vampyrer, de anses vara smutsiga, klanlösa freaks.

Kommentarer är stängda.