Ventrue

Ventrue A.T.

Camarillans hjärta är klan Ventrue, något som ofta varit Ventrue Antitribus stora nackdel i Sabbaten. Vad de än gör och hur de än beter sig, så kommer Sabbaten alltid att vara vaksamma mot dem. Det är därför många av Sabbatens största sekfanatiker tillhör denna klan. Allt för att bevisa sin lojalitet. Därför kommer denna text mångt och mycket handla om Camarillans Ventrues. Detta eftersom Ventrue Antitribu alltid jämförs med vanliga Ventrues.

I Camarillan vet vartenda Ventrue exakt vilken ätt han tillhör och det räknas som en stor skam om Ventrun inte kan räkna upp sina förfäder och kända släktingar ända bak till den äldste som skapade den ättelinjen. De spridda ättelinjerna är också i fejd mellan varandra. Detta sker på sedvanligt Camarillavis; långsamt, politiskt och med influenser. Olika släktlinjer är allierade i vissa frågor och fiender i andra. Många noddister som forskar på camarillaäldstar viskar om att Sabbaten bör kunna exploatera fiendskapen mellan de olika ättelinjerna. Något som Sabbaten inte försökt med ännu.
De Ventrues som räknar sig som de första Ventruerna i Skandinavien är alla med i Camarillan. Här i Skandinavien har Ventrue Antitribu sin entré först på 1600-talet och får inte sin makt förrän på 1700-talet (och sedan se den krossas av influenskriget på 1800-talet). Det är nämligen som så att Camarillans klan Ventrue i stort slutar omfamna adelsmän på 1600-talet. Camarillan tar då nämligen ett beslut på att alla försvunna adelsmän skadar maskeraden för mycket. Istället börjar klan Ventrue välja förmögna borgare som rekryter. De yngre stolta adelsventruerna (oftast inflyttade tyska ventruer då svenska adeln i stort var tysksvensk under denna tid) blir otroligt förnärmade av detta beslut och en ansenlig andel går i protest över till Sabbaten.
I Sabbaten finns inga förbud på att omfamna vem man vill, och detta utnyttjas friskt av klan Ventrue Antitribu. Kungahuset och dess närmsta adelsfamiljer var dock onåbara för Sabbaten då dessa alltid låg under kontroll av Hector Germanicus, Skandinaviens kraftigaste Camarillavampyr och tillika Ventrueklanens överhuvud.
Då adeln i mångt och mycket är i Sabbatens kontroll från 1600-talet fram till 1800-talet (naturligtvis så finns det mängder av Camarilla som har sitt ursprung i svensk adel från denna tid, men i Sabbaten så fans det en hel klan som nästan uteslutande tog rekryter och tjänare från dessa led och därför kunde koordinera bättre). Så är detta en av höjdpunkterna för Sabbatens influenskrig. Detta krossas dock från och med 1800-talet, igenom avskaffandet av ståndsriksdag och införandet av allmän skolgång. Två saker som gör att makten i Sverige nu helt ligger hos dem med pengar och inflytande. Och med ens tappar Ventrue Antitribus sitt stora försprång, och klan Tzimiscie blir åter Sabbatens främste influensskötare igenom sina revenanter.

Sabbatventruerna är alltså förbi sin storhetstid. Många har fortfarande ett mänskligt förflutet som adel, men detta är inte lika vanligt idag. Vissa Ventrue AT har specialiserat sig på att föra influenskrig mot Camarillan, andra anser att detta påminner för mycket om hur en Camarilla Ventrue beter sig och greppar istället vapen och ställer sig först på slagfältet.
Vissa Ventrue AT har snöat in på sin adelsbakgrund och beter sig som moderna riddare. Betänk dock att det är minst lika vanligt för dessa personer att bära ett slagsvärd som ett avsågat hagelgevär eller en motorsåg. Har du Sabbatlore 5 eller är Ventrue Antitribu och har sabbat lore 4 så kan du prata med arr och få reda på mer.

Ventruefamiljerna
Vilken Ventruefamilj man tillhör är av yttersta vikt för en CamarillaVentrue. Sabbatens Ventrue Antitribu känner oftast till sin familjetillhörighet men fäster ingen större vikt vid den. Naturligtvis så finns det mängder av fler Ventruefamiljer runt om på jorden. Men dessa är de som har mest makt i Sverige.

Agrippinerna
En riktigt fin Ventrue kommer ofta från den Agrippinska linjen. Detta var den mest inflytelserika familjelinjen i det gamla romarriket och den statusen lever den fortfarande på. Den skandinaviska grenen av denna ärevördiga familj har någon gång lyckats förarga någon eller något då de har fått en förbannelse kastad över sig. Tillskillnad ifrån alla andra vampyrer så åldras dessa varelser, självklart inte i samma hastighet som människorna, men när de blivit 300 år har de blivit pinsamt skröpliga.
Familjens Camarilla-överhuvud i Sverige: Efter Walther de Lugas frånfälle i kriget mot Sabbaten 1998 har inget nytt familjeöverhuvud utropat sig. Några förväntar sig att Hans-Albrekt Natt och Dag skall utropa sig, men detta har inte skett ännu.
Släktens utbredning i Sabbaten: I princip obefintlig. Ett fåtal har dock synts till men sällan på någon viktig position.

Antoninerna
Denna tyska släkt har genom Europas historia alltid varit involverad i de stora händelserna. De har stor status i Europa, främst då i Tyskland. Tyvärr har inte Albertus den Trogne, haft någon större tur med sin avkomma i Skandinavien då denna lokala familjegren till stor del är medlem av Sabbaten
Familjens Camarilla-överhuvud i norra Europa: Albertus den Trogne.
Släktens utbredning i Sabbaten: Åtminstone hälften av alla Skandinaviska Ventrue Antitribu härleder sitt släktskap ur denna linje. I princip alla som gick över från Camarillan under 1500-, 1600- och 1700- talet kommer ur denna familj och detta medför att de äldsta skandinaviska Ventrue Antitribusarna är alla från denna ättelinje.

Fabricianerna
Denna ätt är stor men dess medlemmar större. Ingen av linjerna har ett så stort inflytande i Skandinavien som den Fabricianska. Ett stort antal av Ventrueklanens furstar här i Skandinavien är Fabricianer och samtliga är komna ur den ättelinje som prokonsul Hector Germanicus skapat i Skandinavien.
Familjens Camarilla-överhuvud i Skandinavien: Är på pappret prokonsul Hector Germanicus men då ingen officiellt har träffat honom sedan 1898 så sköts posten av hans rival och avkomma Erik Knutsson.
Släktens utbredning i Sabbaten: Den näst vanligaste familjen att tillhöra nuförtiden. Den består dock nästan uteslutande av neonater.

Mithraiterna
Denna familj är inte speciellt inflytelserik i Sverige. Familjen är varken känd för att vara speciellt fin eller ful. Det är dock lite underförstått att om inte furst Mithras (genom Drottning Anne) varit furste av London så skulle denna familjegren ha mycket lägre status än den faktiskt har. I Sverige har många städer inte tillåtit att denna familj omfamnat då man varit rädd att en ny massflykt till Sabbaten skall ske likt när man lät de tyska Ventruerna omfamna. Tidigare har inget speciellt hat funnits mot denna familj då de vetat sin plats. Dock så har deras formella makt ökat genom deras stöd av Lasombra Antitribun Johann till fursteposten i Stockholm mot andra ventrues vilja. De är nu lika hatade som Alexinerna, dock inget man talar högt om då de genom sin allians fått stor politisk makt.
Familjens Camarilla-överhuvud i Skandinavien: Ventrue primogen och Stockholms seneschal Jakob Hartsmannsdorff.
Släktens utbredning i Sabbaten: De enda som finns i den lokala Sabbaten är de som kommit från de brittiska öarna och några nyligen konverterade genom oroligheter i Stockholm.

Alexinerna
I camarillan är detta den mest hatade familjegrenen i Skandinavien och i hela Europa för den delen. De härleder sitt släktskap från Konstantinopel. Denna familjegren blir oerhört sällan duktiga politiker utan är mer kända för att vara soldater och livvakter. Det finns många rykten om denna ätt. De tre rykten man oftast hör är att vissa äldre medlemmar av den här familjen har ett gott öga åt klan Tzimiscie, att extremt få av Avernus Frankens direkta ättlingar finns i livet utan att nästan hela Skandinaviens Alexiner har invandrat genom Frankrike under 1700-talet samt att Fabricianerna har försökt avrätta medlemmar till den här linjen.
Familjens Camarilla-överhuvud i Skandinavien: Det finns ingen Alexinin med en titel högre än skarprättare i Skandinavien. I närområdet är den mest inflytelserika familjemedlemmen fursten av Bremen, Avernus Franken.
Släktens utbredning i Sabbaten: I Frankrike är nästan alla Ventrue Antitribus av denna ätt. I Skandinavien så finns det fler av denna ätt i Sabbaten än i Camarillan. Men de är få.

Kommentarer är stängda.