Toreador

Toreador A.T.

Toreador Antitribu är den tredje mäktigaste klanen i Sabbaten (näst efter Lasombra och Tzimiscie). Detta beror på att de har en stor politisk makt och relativt stort samarbete inom klanen. De har också stor respekt ifrån alla Antitribu klaner och får därför oftast föra deras talan på större evenemang. En till sak som gör Toreadorerna så pass stora är att de inte slänger sin makt i ansiktet på alla som inte har samma åsikt som dem (som klan Lasombra ofta gör). Istället försöker Toreador AT oftast kompromisa sig framåt.

De flesta Antitribus med réell politisk makt är Toreador Antitribus. Ibland ligger makten i en titel och ibland ligger makten bakom tronen. Denna politiska makt avspeglas till viss del i Skandinavien genom att en priscus är Toreador Antitribu (Carl-Fredrik Simonssen) samt att Regenten (som själv är Toreador Antitribu) har skickat hit Toreadoren Constantina Rocca för att vara hennes språkrör. Constantina Rocca är kvinnan med högst social status i hela Skandinavien (möjligen näst efter Kardinalen). Hon har dock ingen egentlig politisk makt utöver när Regenten ger henne speciella befogenheter för att lättare utföra sitt uppdrag.

Klan Toreador Antitribu har dock inga direkta ättelinjer som de räknar sig ifrån. Precis som sina Camarilla motsvarigheter så baserar man inte politik eller status på ens släkt. Man baserar oftast status på politisk duglighet och/eller konstnärligt sinne (0- skär sig med den färgen kära du, försök med lite AB+ istället). Hatet mot sina anakronistiska Camarilla motsvarigheter är det enda släkthat som Toreador Antitribu visar upp.

Årets höjdpunkt för alla Toreador Antitribu (och för de flesta Lasombras) är den årliga Palla Granden. En kavalkad av former och färger för att inte förglömma alla orgier i blod.

Utöver fester, glamm och politik så finns det flera kända Toreador Antitribu forskare. De är mest kända inom noddismen, men det finns även en rätt stor del av nerkonomer och blodsforskare.

Toreador Antitribus klannackdel är inte längre att de tänder på smärta. Den är nu ändrad till att de är onda och småsinta och att de beundrar elaka och illvilliga handlingar som utförts av andra. Detta gäller även konverterade Camarilla vampyrer efter de sjunkit under 5 i mänsklighet.

Kommentarer är stängda.