Nosferatu

Nosferatu A.T.

Nosferatuklanen, antitribu eller inte, är alltid hemlighetsfull och väldigt diskret. Det är därför svårt att beskriva klanens förehavanden i Skandinavien (eller någonstans).

Däremot så har klanen ett par mycket kända medlemmar.

Den första Nosferatun som utmärker sig i Skandinavien är Stavross. Han ses samarbeta med Ventrueklanens, och numera Camarillans, störste power player i närområdet. Denna person är prokonsul Hector Germanicus och hans samarbete med Stavross startar under förkristen tid. Oliver Stavross tillhörde Germanicus kristna kotteri som faktiskt tar kristendomen till Sverige och strider mot den civilisationshatande gangrelen Wotan.
Det som separerar Stavross och germanicus är när en okänd Nosferatu omfamnar Ansgar, Skandinaviens första kristne ärkebiskop. Germanicus förklarar Stavross ansvarig, trots att han hävdar att han inte hade något med det att göra och de två kristna förkämparna skiljs därifrån som ovänner.

Mer Stavross relaterad fakta som skiljer Noddisternas kunskap mot människornas information är att Uppsala domkyrka faktiskt är äldre än staden Östra Aros (Uppsalas första namn). Enligt vissa nodister (Kindred lore 4 och Academics 5) skapades staden runt domkyrkan istället för tvärtom. Kyrkan skall enligt noddister med samma kunskap vara konstruerad av Stavross och hans tjänare och avkommor. Anledningen till att mänskliga historiker tror att den är yngre än så är för att den ansågs vara hemsökt och ”förbannad” tidigare. Det var först efter kyrkans första restauration (vilket av dödliga historiker idag anges som dess konstruktionstid) som vanliga människor tordes gå till kyrkan.
Stavross har aldrig gått i torpor, och var länge en sektlös äldste med helt egen agenda. 1999 så tog han sin första titel någonsin, då som primogen åt Nosferaturklanen i Stockholm (Camarilla lore 3). Enligt rykten så är han på grund av sin rivalitet till Hector Germanicus inte särskilt förtjust i Camarillan och han ryktas ha vänner från båda sekterna. För närvarande har han förhandlat åt sig Domkyrkan från Sabbaten av Uppsala och är nu åter i sin egen bostad.

Man skulle kunna tro att Nosferatun Ansgar skulle ha gjort mycket under sin tid som vampyr. Men det enda han lyckats med är att vara ett slående bevis på att man inte bör omfamna människor med titlar, då ärkebiskopar och kungar sällan blir bra vampyrer. Ansgar skall enligt rykten leva fortfarande, men det är få som vet exakt hur det ligger till då han aldrig gjort något anmärkningsvärt (och har således riktigt dålig klanstatus). Det är även oklart i om han faktiskt gått med i Camarillan eller om han bara låtit det vara osagt vilken sekt han tillhör, i förhoppning av att kunna gå med i den sekt som slutligen tar över Skandinavien.

En Nosferatu som dock gjort mycket är Camarillanosferatun Nikodemus Tessin. Denna ättling till Stavross är en mycket duktig arkitekt. Han är känd för att ta en mänsklig identitet (ofta med namnet Tessin) och designa såväl slott som herrgård och helt vanliga hus i Stockholm. Stockholms slott, Riksdagshuset och andra stora och kända byggnader i Stockholm är alla designade av denne Nosferatu. Troligen så har klanen i staden diverse hemliga gångar, titthål, kryphål och annat i dessa hus tack vare Tessin.

I sabbaten har fortfarande Nosferatuklanen inte uppnått mycket. De är undanskuffade, och mycket ignorerade. Vissa noddister hävdar att alla egentligen spioner åt Stavross, andra hävdar att Stavross kan bli Sabbat givet att man frågar honom på rätt sätt och att Sabbaten lovar att hjälpa honom mot Hector Germanicus.
De nodister som har sina fötter mest på jorden säger dock att det visst finns många Nosferatu Antitribus med makt i Sabbaten. Och att de bara låter bli att ta makt öppet. Ett utmärkt exempel på detta är Nosferatu Antitribun och tillika äldsten Cassius den Svarte biskopen. Som nu sitter som sekreterare och närmste tjänare åt Priscirådet i Skandinavien. Det är med andra ord denne Nosferatu AT som skapar dagordningen åt priscirådets möten, och som sedan väljer orden i deras utskick till Sabbaten. En maktposition som många inte ser.

Kommentarer är stängda.