Malkav

Malkav A.T.

Nästan samtliga Malkaver i Skandinavien härstammar från samma ätt, en ätt som kan spåras tillbaka ända till Louhi i de finska skogarna och hennes skapare Magog Missabib eller Pashur. Pashur har enligt Sabbatforskarna i Uppsala vilat i Uppsala tills nyligen, då de tror sig ha väckt honom genom att läsa upp en profetia. Redan under sin tid i torpor hade han ett enormt inflytande över Uppsala. (Kindred Lore 4)

Bland de mest kända av Louhis barn är Blot-Sven, som en kort tid i början av det andra årtusendet regerade över Svea Rike. Blot-Sven har ett flertal kända ättlingar som t ex Gunnel Fårslukerskan, Priscin Gustav Reuterholm och Paul Ewald von Schwerin. Erik, ett av Paul Ewalds barn och mänsklig bror till kung Birger Magnusson har levt och dött i uppsala under namnet Lord Goodhart. Paul Ewald har själv uppvisat ett uppenbart intresse för Uppsala och varit bofäst här vid ett antal tillfällen. (Camarilla eller Kindred Lore 5)

De som härstammar från Blot-Sven har en tendens att dö för sina nära släktingars händer, ännu har inget mönster kunnat spåras och det viskas om en förbannelse över den hedniske konungens ättlingar. (Kindred Lore 5)

Ingen bestämd sekttillhörighet tycks heller kunnas urskiljas bland Pashurs avkommor, de finns i både Sabbat som Camarilla och saknas inte heller bland Anarkerna. Det finns åtskilliga fall av sektbytare åt alla håll.

Klanens högsäte finns i Camarillastaden Visby där äldsten Enar Silferskiöld härskar med en järnhand med hjälp av sin avkomma Balthasar Geerards, äldste och även före detta Arkon. I Visby tycks Malkaver komma och gå oberoende av sekttillhörighet, något som oroar de mer paranoida medlemmarna i Sabbaten, inte minst med tanke på att stadens tredje största klan efter Malkav och Ventrue är Tremere.
Enars skapare är okänd men han tycks inte härstamma från Blot-Sven då han inte har fallit för någon klanbroders vapen, dock så har hans styre skördat fler än sin beskärda del offer… (Camarilla Lore 4)

Kommentarer är stängda.