Brujah

Brujah A.T.
Det har invandrat väldigt få Brujahs till Skandinavien och detta har lett till att de två Skandinaviska släktlinjerna är nästan helt outblandade av främmande blod. De två släktlinjerna drar sin härkomst ifrån de nästan mytiskt kända Johannes Creutz och Arrhenius. Dessa har skapat varsin stor ättelinje och dessa har spridit sig över hela Skandinavien och hela Nordeuropa.

I Sabbaten så är de flesta av Johannes Creutz släkt och i Camarillan så är majoriteten av Arrhenius. Denna uppdelning är inte total eftersom det finns ättlingar till Arrhenius i Sabbaten och det finns definitivt ättlingar till Creutz i Camarillan. Släktlinjerna har i alla tider kämpat emot varandra och släktskapsfejden verkar nästan gå i arv. Detta yttrar sig genom att Brujahs som inte ens vet vilken ätt de tillhör kan ibland aktivt börja kämpa mot sin nemesis familj.

Kommentarer är stängda.