Mässor HT 2010

Mässor under hösten 2010

gå direkt till Mässa 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Mässa 1 – 5/9

Arrangörerna

Innan mässan visades en cutscene om en händelse som sades ha inträffat natten innan, någonstans ”nära Åbo”:

På platsen fanns Nasfeter, Uriels Banes mytomspunne ledare, som hade med sig en torporiserad eller pålad Wilhelm Lentz. En samling vampyrer tillkännagav sig och förklarade att det var slut på Nasfeters undvikande av rättvisan. De hade helt sonika dömt honom till döden där och då. Nasfeter kände igen sällskapet som ”den svarta handen”, skrattade och förklarade att de inte gärna kunde tro sig ha en chans när hela deras grupp sammanlagt inte ens var hälften så gamla som han. En ur sällskapet introducerarade begreppet ”brandbomb” för Nasfeter och lobbade iväg en molotiv. Scenen slutade med att det slog upp lågor där Lentz och Nasfeter befann sig, och Nasfeter väste i förfäran.
Huvuddragen i denna scen är vad som spridits ryktesvägen. Ögonvittnen har kunnat bekräfta askning, men det är ännu oklart hur många som dött eller vilka.

Överste Waern, Brujah-äldste som återvänt från kriget nere i Europa, närvarade på mässan för att rekrytera frivilliga till striderna vid fronten. Flera av Uppsalas Sabbat anmälde intresse.

Någon hade innan mässan satt upp affischer och spridit ut flyers i katedralen med budskapet ”Vote Verano for archbish”. Lydia Verano gjorde ett uttalande där hon tog avstånd från denna propaganda som hon ansåg var olämplig och osabbat.

Ett par gästande individer ur Svarta Handen utvärderade den lokala Handen, och utsåg Milos till nytt stadsbefäl i Uppsala och befriade honom från den F-märkning som han haft på sig. Samtidigt blev Walker F-märkt och degraderad från emissarie till soldat.

Prästrådet kungjorde att de ämnade utse en ny abbot ritae bland sig själva i Copernicus frånvaro. De utsåg Venla Vääreniemi.

Venla höll en ignobilis ritae som markerade uppvaknandet efter sommaren och återvändandet till mörkret.

Toreadoräldsten Baron Drufva utsåg ett nytt språkrör, sin ättling Cecilia.

Gustaf Drufva hamnade bråk med William la Vey, då la Vey anklagade Drufva för att ha lurat Marco att sälja hans hjärta. De båda utmanade varandra på monomaci men ändrade sig slutligen till att de skulle åka till fronten tillsammans och slåss fastkedjade i varandra.

Gustaf Drufva hamnade i dispyt med en nyanländ Gangrel och slogs mot denne i en instinktslek, som blev oavgjord då den slutade med att de båda nådde ett samförstånd.

Lasombran Michael och Brujahn Martin Fock slogs i en fysisk instinktslek och Michael vann. Det hela var ett test, då det följdes av att den officerande prästen Juan Carlos frågade om Martin Fock kunde anses värdig att tas upp som prospekt i Carnales. Michael svarade ja, varefter Fock togs om hand av Carnales medlemmar.

Efter mässan hölls en cutscene där Society sparkade ner Nosferatun Bingo och tog hans vagn.

———-
———-

Mässa 2 – 19/9

Camarillans Aska

Innan mässan hölls en cut-scene som visade hur William la Vey och Gustaf Drufva under fyra dagar och nätter färdades runt och slogs i Camarillastaden Kiel. Till slut blev de omringade, la Vey dog och Drufva grävde ner sig under ett brinnande hus.

Camarillans Aska hade inrett mässalen med bland annat ett stort kors på scenen.

Den nya flocken Monstrum blev godkänd av Svarta Handen att stanna i staden. Deras unika ”Monstrums väg” sattes under utredning av prästrådet.

Äldste Drufva förkunnade att hans son låg i torpor i Camarillans område i Tyskland, och Camarillans Aska höll en likvaka där alla fick delta och tända ljus.

Efter bud om att Copernicus valt att avgå så valdes hans ställföreträdare Venla till ny ordförande för prästrådet.

Venla höll ett anförande om Inkvisitionens roll som säkerhetsorgan i Sabbaten och avslutade med: ”Ingen enskild flock får tro att de är viktigare än Sabbatens säkerhetsorgan. Inte Uriels Bane. Inte Carnales.” Därefter kallade hon upp Carnales ductus Juan Carlos och erbjöd honom en Contrition Ritus för att sona att han motarbetat Inkvisitionens arbete.
JC förklarade att han inte ansåg sig ha gjort något fel, han hade bara inte velat flytta sig från ett bord som tillhörde hans flock när Venla velat hålla ett förhör där. Han vägrade be om ursäkt. Då rörde sig Milos mot Juan Carlos som för att tvinga honom, varefter Juan Carlos slog till Milos och blev sedan osynlig och försvann från platsen.
Svarta Handen beordrade att Juan Carlos skulle infångas och ställas inför en tribunal men att dödligt våld var tillåtet om han gjorde motstånd.

Prästrådet diskuterade Lydias ansökan om prästvigning. Information som framkom ledde till att Lydias ansökan avslogs i väntan på vidare undersökningar. Svarta Handen valde att kalla henne icke-sann Sabbat och fängsla henne medan saken utreddes.

Krazniewski höll ett flammande tal där han gjorde klart att Lydia Verano inte borde godkännas som ärkebiskop då han sett att hon saknade en bit av sin själ, och att denna kunde vara kontrollerad av finska avgrundsmystiker eller av självaste Louhi. Priscusen frågade församlingen om han hade rätt och fick ett ja till svar.

Krazniewski manade till en räddningsaktion för Gustaf Drufva.

Milos uppmanade den Sabbat som ville bli ärkebiskop att träda fram. Lasombran Lars de Sparra och Nosferatun Bingo gick fram. Alla ignorerade Bingo. När det konstaterades att Lars inte var prästvigd uppstod en allmän debatt kring maktposter och inga resultat nåddes.

Thules Herdars ductus Isak höll ett anförande om Camarillafasoner och om hur biskopskandidater borde visa sig starka och ta makten, inte fråga andra om det är okej först.

Det hölls en mental instinktslek mellan Societys ductus Lars de Sparra och Monstrums ductus Maximilian, i form av ett parti luffarschack med Sabbat som pjäser. Maximilians utmaning av Lars kom till stånd bland annat för att han vägrade att acceptera en potentiell framtida ÄB utan att veta att denne var stark nog. Lars vann efter att ritualen urartat i handgemäng, då Max frenzade på en av Lars pjäser, Milos, för att den stod på en plats som Monstrum behövde för att få 3 i rad. Efter sin förlust kunde Max erkänna att Lars var tillfredsställande stark.

Monstrum hamnade i fysiska handgemäng med diverse medlemmar av Uppsala Sabbat, mestadels Custodes, under hela mässans gång.

Camarillans Askas präst Rislachius blev vägledd in på Nattliga Frälsningens väg av Ray Cullen. Nikko av flocken Carnales blev införd på Döden och Själen av Thules Herdars präst DÖD.

Äldsten Drufva höll en kainspredikan där han läste fragment ur Nods bok. De handlade om hur Kain offrade sin bror som han älskade över allt annat till Gud, och hur Gud belönade honom med evigt liv, Golconda (nyckeln till himmelen), och Sabbaten, en arme redo att strida för honom. Sensmoralen var ”att följa Kain är att älska Gud fader”.

Sedan spikade CA upp betjänten Alfred på baksidan av korset, i dess skugga, då han tog sina första steg på Nattens väg. Sedan avslutades mässan.

———-
———-

Mässa 3 – 3/10

Vanilj

Innan mässan visades två cut-scenes:

Den första handlade om hur Custodes fick intruktioner av doña Diana de Mieda och påmindes om sitt ursprung, och att deras syfte var att tjäna Lasombraklanen som dess beskyddare.

Den andra handlade om att Monstrums ductus och präst hade betett sig illa på Club Carthago. Upprörda medlemmar i Society diskuterade hur de två hade begått maskeradbrott och ställt till kaos, stulit småpengar ur kassan och till råga på allt gjort så att klubbens ägare fick skämmas inför de finare gästerna som varit närvarande. Under tiden verkade det som att resten av Monstrum tog tillfället i akt att bryta sig in i en annan del av byggnaden och stjäla betydligt mer.

Samtidigt satt Monstrums ductus och präst fastbundna i källaren, där Lars de Sparra gjorde sig redo att ge dem en ordentlig bestraffning. Lars dansade in till ”Stuck in the middle with you” och tog sedan fram bensindunken.

Abbot Ritae Venla inledde mässan med ett tal till Sabbaten.

Lydia Verano dök upp på mässan som en icke-sann Sabbat och Milos fånge.

Stadens ductusar hade ett möte i ett annat rum där stadens styre diskuterades. Det sägs att diskussionerna var hetska och att Monstrums representanter gick därifrån tidigt då de ansåg att mötet inte ledde någon vart.

Lars de Sparra trädde upp som biskop och blev blodsbadad av Venla.

Venla, inkvisitionens öppna öga, delade ut ett straff till Michael, inkvisitionens näve. Då han hade uttalat sig förhastat och felaktigt blev han fråntagen sin tunga. Venla bad å inkvisitionens vägnar om ursäkt till svarta handen, och förklarade att ärendet Juan Carlos var deras och inte berörde inkvisitionen.

Yousef Ibrahim blev invigd i Svarta Handen och svor en ed om lojalitet till Handen och Sabbaten.

Yousef förklarade att han som medlem av Svarta Handen inte längre kunde vara ductus över Custodes, men att han ville ha en strid för att hitta en värdig efterföljare. Han och Pete slogs, och Yousef vann och ville inte lämna bort titeln. Då utmanade Alexis Yousef. Hon slogs mot honom och vann.

Mad Joe slogs mot hela Monstrum samtidigt i en instinktslek, och blev till sist besegrad.

Baron Drufva berättade att hans son Gustaf Drufvas torporiserade kropp hade förts hem, och hyllade Custodes som rest till fiendeland och räddat honom.

Niko i Carnales blev pålad efter ett förhör med Milos och fördes bort.

———-

———-

Mässa 4 – 17/10

Society
Innan mässan visades en cut-scene:

Maneleus, företrädare för biskop af Obstfelder i Stockholm, mötte Dahlboms Gangrel som sa att han ville ha Tora Sachs gamla bibliotek. Maneleus kunde gå med på detta i utbyte mot att denne stannade i Stockholm och tog på sig att predika för Söderänglarna och ”undervisa” dem.

Alexis meddelade att Pete var Custodes nye ductus, i enlighet med flockens interna regler.

Occultus Scientia höll en ritual och gjorde Tigris till sann Sabbat.

Juan Carlos dök upp på mässan och Milos konfronterade honom med att han inte hade överlämnat sig i tid. Juan Carlos försökte tala för sig och krävde en tribunal. Biskop de Sparra gav order om att han skulle pålas.

Lydia Verano var tydligen inte längre på Carnales sida och försökte beordra JC att ge sig. JC svarade då med att Lydias ord inte var värda något eftersom hon uppenbarligen var blodsbunden och dominerad av Svarta Handen. Lydia verkade bli arg över att höra detta.

Tumult utbröt och Juan Carlos försvann. Martin Fock slogs i torpor av Monstrum.

Society bjöd på frukt och droger, och Venla höll en ritual som gjorde så att deltagarna skulle återfå sin förmåga att äta under kvällen.

Inkvisitor Mercy och hennes flock Genocide gästade mässan. Hon pratade med prästrådet och flera närvarande Sabbat, och utdelade stränga tillsägelser till den lokala inkvisitionen. Som straff för de fel han begått fick inte längre Nash ingå i flocken utan blev lämnad kvar i Uppsala.

Max, Monstrums ductus, stöddade sig mot Mercy och anhang när de anlände till mässan. Allt försent insåg han vem det var han knuffat på och stammade fram ”Mercy..” varpå Mercy tog hans pistoler och blåste skallen av honom.

Custodes höll en ritual där Yousef lämnade flocken.

Ett antal gamla medlemmar i Thules Herdar gästade mässan. Occultus Scientia meddelade att de upplöstes som flock för att gå upp i Thules Herdar.

Lars de Sparra utnämnde sig själv till ärkebiskop och blodsbadades av Venla.

Inkvisitor Mercy meddelade att den Lydia som var på mässan inte var den verkliga Lydia Verano, utan en kopia. Mercy sa också att Walker hade hjälpt henne genom att upptäcka detta, och som belöning tog hon bort hans F-märkning. Milos svarade med att förklara att kopian var skapad av Svarta Handen som en säkerhetsåtgärd för att skydda den riktiga Lydia. Ett hetskt meningsutbyte mellan Milos och Mercy följde, varefter kopian fördes bort.

Rutger Kohlqvist, Custodes, utropades till biskop.

Monstrum testades i strid, på order av Mercy. Deras ductus Max fick stryk av Niko, som till vapen använde en morot från grönsaksfatet. Zach besegrade Tom. I efterhand fick man också höra att prövningen fortsatt efter mässan med att Ed i Monstrum hade besegrat Custodes ductus Dashboard Pete, medan Piggy i Genocide hade bitchslappat Monstrums präst John i torpor.

Bråket mellan Milos och Mercy fortsatte. Milos uppskattade inte att Mercy hade lagt sig i SH:s angelägenheter och tagit bort Walkers F-märkning. Det slutade med att Mercy sköt ner Milos.

———-
———-

Mässa 5 – 31/10

Carnales

Carnales sista kvarvarande medlemmar, Niko och Miguel, hade bjudit in till en fightgala. Det fanns en stor arena i mitten av salen.

Gustaf Drufva kom in bärande på ett träkors. Han berättade att han hade vaknat ur sin dvala, och hyllade William la Vey som hade slagits tillsammans med honom och dött en Sabbats död.

Ärkebiskop Lars de Sparra förkunnade att Gustaf Drufva skulle vara hans rådgivare i Camarillafrågor.

Ärkebiskopen sa att han fått veta att den efterlyste Juan Carlos var nedjagad och dödad. Bevis på detta hade han fått av Virus från Stockholms Nosferatuklan.

Den tidigare förrymde Vincent (son till Wilhelm Lentz) hade återvänt till Uppsala, summonerad av Gustaf Drufva. Han pålades till att börja med av Svarta Handen, men släpptes när de efter förhör kom fram till att han inte varit medveten om Lentz förräderi. Därefter hann Vincent delta i ett antal slagsmål under mässan innan han slutligen blev pålad och bortförd av Thules Herdar. Enligt rykten tänkte herdarna utkräva hämnd för att Vincent när han försvann innan sommaren förde bort böcker och forskningsmaterial som tillhörde flocken.

Niko presenterade fighterna. De som deltog i matcherna var:

Omgång 1:
– Död (Thules Herdar) mot Mia (Society). Död vann.
– Tigris (Thules Herdar) mot Alfred (Camarillans Aska). Alfred vann.
– Mad Joe (flocklös) mot Zach (Monstrum). Mad Joe vann.
– Yousef (flocklös, SH) mot Max (Monstrum). Yousef vann.

Omgång 2:
– Död mot Alfred. Död vann.
– Mad Joe mot Yousef. Mad Joe vann, men blev diskad då han kastade sig över en åskådare, och det var emot reglerna att dricka något mellan matcherna.

Död fick slåss mot Miguel i finalen. Miguel vann, men som belöning för att Död kommit till finalen gav Carnales till Thules Herdar en jaktmark, sin politiska influens samt en papperslapp med en nedskriven tjänst (okänt vem denna gällde).

Miguel och Niko förklarade sedan flocken Carnales upplöst.

Det skedde ett antal instinktslekar och spontana slagsmål utanför turneringen:

– Katarina och Fredrik från Thules Herdar slogs. Katarina avfyrade ett stort antal skott från sin pistol, men Fredrik verkade osårbar.

– Fredrik slogs även mot Milos från samma flock. Även den här gången vann Fredrik.

– Monstrums ductus Max och den gamle Tzimiscen Rakozy hamnade i en dispyt, då Max muckade med hela Thules och insisterade på att kalla Zhupan för ”Sopan”. Det slutade med att de två slogs. Max vann, och i enlighet med deras uppgörelse blev då Rakozy tvungen att krypa som en hund för honom under resten av kvällen. Detta villkor hade varit Zhupans egen idé och han följde det obevekligt. Efter ett tag valde dock Max att befria Rakozy från straffet, och ändrade även sitt uttal från ”Sopan” till det mer respektfyllda ”Zhupan”, och de lade sin konflikt bakom sig.

– Miguel slogs mot Alexis. Miguel vann.

– Vincent slogs mot Freja. Vincent vann.

– Miguel slogs mot Vincent. Vincent vann.

– Vincent slogs mot Fredrik. Fredrik vann.

Ärkebiskopen befallde att alla flocklösa måste gå med i en flock, och att alla flockar ska svära trohet till honom.

Miguel och Niko gick med i Camarillans Aska, som sedan svor trohet till ärkebiskop de Sparra.

Milos höll en Kainspredikan om hur vi alla ska slåss mot Sabbatens fiender vid Kains sida. Sedan avslutade ärkebiskopen mässan.

———-
———-

 Mässa 6 – 14/11

Monstrum

[Mässan hölls i den underjordiska teatern, det var mörkt med en Sabbatfana i rött jus på scenen, och det låg verktyg utspridda här och var.]

Mässan inleddes med en cut-scene som visade hur Monstrum försökte väcka sin torporiserade präst John, och till sist lyckades Zach genom att hälla bensin på honom.

John talade om de goda ledarnas betydelse för Sabbaten, och uppmanade en person från varje flock att hålla ett brandtal för att inspirera församlingen.

Tzimiscen Tulokas presenterade sig som följare av Metamorfosens väg, och sa att han sökte efter en flock.

Gustaf Drufva ville hedra flocken Custodes och bjöd dem på blod som han tydligen sparat från någon fin gammal tysk Ventrue.

Abbot Ritae Venla gjorde ett uttalande om att det inte är skadligt att dricka av varandra, och att hon rentav uppmuntrar till det, så länge man inte fuskar med vaulderiet.

Venla höll en ritual bestående av prövningar mellan ett antal individer, som gick ut på att se vem som var bäst på att stå emot smärta. I den första omgången turades Freja och Gideon om att skära varandra med knivar. Freja vann prövningen, då hon lyckades hålla ut längst.

Thules Herdar höll en ritual där Fredrik lämnade flocken.

Markus Antonius, ventrue antitribu och ordensriddare, presenterade sig och höll ett inspirerande tal om vikten av krigsberedskap, samt konstituerade en ny flock (Die Eherne Legende) ägnad åt förberedelse för kriget mot Camarillan.

Tzimisceäldste Krazniewski var närvarande på mässan, men gjorde inga offentliga uttalanden.

Toreadoräldste Baron Petrus Drufva gjorde ett något förvirrande uttalande där han uppmanade församlingen att diskutera en specifik filosofisk fråga. Han hurrade också för Dashboard Pete i Custodes, som räddat baronens son.

Yousef bråkade med Monstrum och fick spö.

I den andra omgången av smärtritualen deltog Rutger Kohlquist och Tulokas. Rutger slog ner sin motståndare och vann.

Död betedde sig konstigt under en stor del av kvällen, och pacificerades till sist av Thules Herdar.

I den tredje omgången av smärtritualen var det Ophelia mot Zach. Ophelia vann. Vid det här laget hade åskådarna även börjat med unisona nedräkningar varje gång en deltagare gick ner.

I den fjärde omgången mötte Alexis Mathias Rakozy, och Alexis vann.

Monstrum tog upp ett prospekt som lyckats sno en Monstrum T-shirt från en av deras döda före detta medlemmar.

I den femte omgången av smärtritualen möttes nossarna Bingo och Nash. Bingo vann.

Gustaf Drufva höll ett brandtal om att det som Camarillan fruktar mest är Sabbatens mångfald och oberäknelighet. Sabbatens styrka kommer av att flockarna blandar folk från alla antiklaner och tar vara på allas förmågor. Klantänk är svagt och fult, Sabbaten ska gå före allt annat.

Milos och Alexis slogs mot varandra i en instinktslek. Biskop Rutger Kohlquist dömde oavgjort.

Kommentarer är stängda.