Nattens väg

Nattens väg | Path of Night

i am your savior
i am corruption
i am the angel
of your destruction
i am perversion
secret desire
i am your future
swallowed up in fire
–Nine Inch Nails, Burn

Denna väg är klan visar upp klan Lasombras grymmaste sida och är tillsammans med ”Makten och den inre rösten” den vanligaste vägen inom klanen. Enbart en handfull utanför klan Lasombra har följt denna väg och dessa individer har haft problem att bli accepterade av vägföljeslagare. Vägen är gammal och existerade långt innan sabbaten (då under namnet Via Nocturna). Det är okänt vilka som skapade vägen eller vilka skillnader det existerar mellan dagens trossystem och Via Nocturna. De enda som troligen sitter inne på den informationen är en grupp av uråldriga Lasombra som enbart kallas de ”mörka änglarna”. Dessa mytiska individer ryktas att vara en för varje vägfraktion och har alla uppnått perfektion inom sin del, men vilka som de faktiskt är eller om de verkligen finns är öppet för diskussion. 

Trossystem

Följeslagare av Nattens väg vet att de i Guds ögon är fördömda. Men i denna förbannelse finns ett uppdrag som Gud satt vampyrerna att utföra. Med sin blotta existens ska man skrämma mänskligheten att ångra sina synder och rätta sig i ledet. De veka skall falla och de starka skall av prövning stärkas. Man skall kämpa för att bli stark för att genom sin egen styrka lättare skall kunna pröva andra.

Etik

Lämna ingen varelse fri från prövning.
Fresta och skräm personerna i din omgivning. Detta skiljer agnarna från vetet.
Inspirera andra att följa sitt inre mörker.
Upplev alla sinnesintryck som existerar. Upplev dem sedan igen…
Döden är inget medel, döden är ett slut.
Vampyrer är fördömda av Gud av en anledning. Följ ditt uppdrag utan att klaga.

Historia och fraktioner

Nattens väg är uppdelade i fem fraktioner av varierande ålder. Den mest traditionella i Skandinavien och övriga Nordeuropa är ”Den sammansvurna nattens väg” (beskriven nedan) och är troligen en av de två äldsta fraktionerna. På hela den amerikanska kontinenten är den ”Heta nattens väg” och den ”Kalla nattens väg” vanligast och dess spridning över hela den unga världsdelen pekar på dess korta era. I Nordafrika är den ”Ljuslösa nattens väg” mest sedvanlig och det är därför troligt att den är den absolut äldsta tolkningen av vägen. I Spanien och Italien är ”Den rättfärdiga nattens väg” frekventast, dess spridning härstammar från Don Moñcada och man kan därför tidsbestämma fraktionen från 1100-talet.

Att spela vägen

Istället för att för evigt leva i fruktan för natten har du valt att alliera dig med den och låta skuggorna för evigt skydda dig. Gud har förbannat alla vampyrer och av alla dessa vampyrer har enbart klan Lasombra förstått sig på att omfamna sin roll som odjuret i natten. Du vet att din makt gör att du står över mänskligheten samtidigt som mänskligheten står över dig genom att de inte är förbannade av Gud.
Var obehaglig och hemsk. Behandla mänskligheten illa, men var lycklig den dag då du misslyckas att förleda en strängt kristen människa. Du är här för att pröva mänskligheten, inte straffa den.
Detta är inte en av de enklaste vägarna att gestalta rätt. Man kan lätt bli en dålig skräckfilmsparodi eller en Comedy Sidekick på denna väg. De viktigaste fundamenten i vägen är en kluven syn på mänskligheten, du skall förakta dem och avundas dem samtidigt. Vidare så får du oftast inte acceptera någon olämplig individ som ledare. Du följer dock inte ”Makten och den inre rösten” så betänk att du inte behöver ta positioner av inkompetenta individer, undvik bara att ta order från dem. Att bli mäktiga genom en maktbas är inget som vägen föraktar men det är inget mål utan enbart en väg för att bli kraftfull som individ. Vidare så skall du behandla dina underlydande väl ifall du får en maktposition; i Guds ögon är alla vampyrer lika.
Innan du går in på någon av vägarna så måste du tänka på att denna väg är en väg för individer och inte för flockar. Med andra ord så kan du bli ganska ensam om du når höga nivåer i denna väg. Vi rekommenderar den Sammansvurna Nattens Väg eller den Rättfärdiga Nattens Väg till spelare då man i dessa vägfraktioner får acceptera hjälp av andra vampyrer trots höga vägvärden. Alla dessa vägfraktioner är även helt skilda, det är lika svårt att byta mellan två olika vägfraktioner som det är att byta till en helt annan väg. Välj en fraktion som du verkligen vill spela på innan du snöar in på t.ex. den Ljuslösa Nattens Väg. Trots att de flesta skillnaderna mellan fraktionerna sker på så höga nivåer att de troligen aldrig kommer påverka dig som lajvare så ska man försöka spela efter högre nivåer än det man har för att i huvudtaget kunna höja sin väg (t.ex. genom att konstant bryta mot synd nr 4 på sin väg kommer man aldrig att höja från 2 till 3).

 

Syndernas Hierarki (Den Sammansvurna Nattens Väg)

Path Moraliskt Misslyckande Förklaring
10 Döda en människa för föda Döda människor känner ingen fruktan
9 Bemöda sig för andra klaners angelägenheter Gehenna är nära. Det finns ingen tid för menlösa sysselsättningar
8 Misslyckande i att vara uppfinningsrik i utförandet av moralisk korruption Fruktan för det upplevda är oansenligare än fruktan för det okända
7 Be om hjälp av en vampyr från en annan klan Klan Lasombra är den främsta av alla klaner
6 Oavsiktligt dödande Gud har gjort vampyrerna till monster, inte mördare
5 Blint följa en annan vampyrs order Jyhaden är inte vampyrernas sanna natur
4 Avsiktligt opassionerat mord Döden leder bara till förlorandet av ytterligare ett offer
3 Hjälpa någon annan utan att tjäna på det själv Medlidande klär inte en äkta vampyrs hjärta
2 Acceptera en annan vampyr som mer värd Alla vampyrer är värda lika mycket i den allsmäktiges ögon
1 Ångra sitt syndfulla och omoraliska beteende Vampyrens uppdrag är att få människan att ångra sina synder, inte att ångra sig själv

 

 

Syndernas Hierarki (Den Heta och den Kalla Nattens Väg)

Path Moraliskt Misslyckande Förklaring
9 Bemöda sig för någon annans angelägenheter Gehenna är nära. Det finns ingen tid för menlösa sysselsättningar
7 Be om hjälp De som inte kan hjälpa sig själva är odugliga

 

Syndernas Hierarki (Den Ljuslösa Nattens Väg)

Path Moraliskt Misslyckande Förklaring
10 Ha tilltro för synen som sinne I mörkret är de andra sinnena överlägsna synen
9 Tillåta att ljus berör ens kropp Som mörkrets härskare skall man undvika ljuset
8 Att följa Guds uppdrag från ljuset Människans fiender lurar från mörkret
7 Be om hjälp De som inte kan hjälpa sig själva är odugliga

 

Syndernas hierarki (De Rättfärdiga Skuggornas Väg)

Path Moraliskt Misslyckande Förklaring
8 Misslyckande i att få ens offer att frukta Gud under utförandet av moralisk korruption Att tvinga andra till respekt för den allsmäktiga är vägens högsta mål
2 Acceptera någon som inte är strängeligen kristen som ledare Enbart andra Kristna kan respektera det heliga uppdraget

Kommentarer är stängda.