Metamorfosens väg

Metamorfosens väg | Path of Metamorphosis

My body is cut and broken
It&s shattered and sore
My body is cut wide open
I can&t stand anymore
It tortures me to move my hands
To try to move at all
And pulled
My skin so tight it screams
And screams and screams
And screams for more
–The Cure, Torture

De fåtal som följer metamorfosens väg har genom sin världssyn fått ett så totalt främmande tankesätt att det emellanåt är omöjligt att förstå sig på dem.

Trossystem och Historia

Denna väg har sitt ursprung i de urgamla Tzimiscerna och deras strävan efter upphöjelse till ett högre stadium. Det är mycket oklart hur länge som denna väg har bevandrats då de som studerar inom denna ogärna delar information med varandra och utomstående. Rykten gör dock gällande att denna väg skulle vara långt mycket äldre än någon annan väg.
De som följer denna väg resonerar ungefär som följer. Om man iakttager naturen som sådan kommer man att finna en mängd med utvecklingskedjor såväl inom det som människorna kallar Darwinismen och annars. Växtätare står under rovdjur, rovdjur står under människan som i sin tur står under vampyrerna i denna livets och dödens kedja. Om man således tar resonemanget ett steg längre vore det rimligt att anta att någon form utav existens skulle finnas som står över vampyrernas och det är denna existens som de som följer metamorfosens väg söker uppnå. Till skillnad från de gängse religionernas trossystem så innebär inte upplysning inom denna väg att man har tagit del utav den stora existensen och uppgått i alltet utan snarare tvärt emot. De dessa metamorfosister strävar efter är ett tillstånd då de är så självförsörjande att omkringliggande behovsfaktorer, såsom tillexempel besten eller behovet att jaga, inte existerar. Om man skulle uppnå denna existens så skulle man i sådana fall vara en existens i sig och därför på det metafysiska planet ha uppnått samhörighet med alltet genom att stå utanför det.
Hur skall man då uppnå denna förändring? Jo genom att förändra sin egen kropp och själ, för om det stämmer att kroppen är själens boning så måste själen på något sätt ta intryck utav kroppen och om man då påverkar kroppen så kan detta sporra själen till förändring och på så sätt underlätta den kommande upplysningen. Denna något underliga syn på världen som förespråkar extensiva resstruktureringar av den studerandes kropp medelst Vicissitude gör att de flesta metamorfosister som man råkar träffa är totalt världsfrämmande monster i alla andras ögon. De som söker den slutgiltiga förvandlingen har en tendens att utföra allsköns bisarra och grymma experiment på levande och döda samt allt annat som de kan lägga fingrarna (eller tentaklerna) på.

Etik

Inhämta så mycket kunskap du bara kan om alla stadier och former av liv och död så att du kan dra dina egna slutsatser och resultat.

Tag ingen hänsyn till någon dödlig ty de står nedanför dig på utvecklingsstegen och har därför ingen betydelse annat än som forskningsobjekt eller mat.

Dela inte med dig utav din kunskap till någon annan. Den kunskap som du med möda har slitit ihop till är alldeles för skör och dyrbar för att överlåtas till sådana som dina gelikar.

Samarbeta med din best samtidigt som du motverkar den. Upplev dess raseri och håll den i schack ty sann kunskap kan endast uppnås från en bred kunskapsbasis.

Förändra och förbättra din kropp, för om din lekamen förändras tillräckligt kan den bana väg för förändring inom din själ.

Ägna inte en tanke till de andras behov och viljor utan stöt dessa ifrån dig ty även det starkaste utav intellekt kan försvagas och tappa sin skärpa om det distraheras av andras brist på insikt.

Att spela vägen

Detta kan vara en utav de svåraste vägarna att spela ordentligt och sätter även en del hinder ivägen för din interaktion med andra spelare. P.g.a. detta så råder jag den som vill pröva denna väg att tänka sig noga för innan man börjar. Det krävs även en del rekvisita för att spela på dina kroppsliga förändringar men denna är relativt enkel att konstruera hemma med hjälp av lite latex och lite färg. När du sedan har din hemska mask färdig är det bara att fila lite på dina metafysiska argumentationstekniker och sedan kasta dig in i förändringens värld.

Syndernas Hierarki

 

Path Moraliskt Misslyckande Förklaring
10 Att vänta med att äta när du är hungrig Hunger leder till distraktion
9 Att upplåta sig själv till njutning Nöje leder dig ifrån ditt mål
8 Att söka kunskap från någon annan Förändringens hemligheter måste avslöjas, inte bara kopieras
7 Att undervisa andra i din kunskap Kunskap som skaffats utan egen uppoffring är inte inlärd, bara repeterad
6 Att vägra döda då kunskap står att fås igenom detta Innan man kan undgå döden måste man förstå denna
5 Att undgå att följa med sin best För att kunna övervinna sin best måste man ha kunskap om den
4 Att uppmärksamma andras behov De som i lättja inte söker förändring är inte värdiga din uppmärksamhet
3 Att inte experimentera även om din hälsa står på spel Bara genom klinisk forskning kan metamorfen förstås
2 Att inte förändra sin egen kropp Fysisk förändring föregår metamorfosen
1 Att uppvisa medlidande för någon Andras öden drar dig till att devolvera, inte evolvera

Kommentarer är stängda.