Katari

Katari | Path of Cathari

Den som följer Kataris Väg är ondskan personifierad. I enlighet med sin lära försöker hon öppna omgivningens ögon till det mörker som omsluter världen. Hon är Rex Mundis ödmjuka tjänare och budbärare.

Trossystem

I grund och botten är Kataris Väg en dualistisk lära, anden är god medan köttet är ont. Denna lära har funnits under många sekel, men kodifierades troligen först av Zoroaster. Läran genomsyrar mer eller mindre de tre stora västerländska monoteistiska religionerna.

Under förra milleniets första århundraden blomstrade en fransk högkultur i Albignesien. De levde enligt den dualistiska läran, men deras vandrande själavårdare, perfecti, var de enda som levde i celibat, befolkningen hade istället väl utvecklade och lagliga metoder för både prevention och abort. De predikade att köttets synder förvisso var synder, men att en full förlåtelse för detta ficks genom bikten. Befolkningen biktade sina synder inför Perfecti med jämna mellanrum, och kunde således möta Gud och återfödelsen med ett rent samvete. Detta ledde i praktiken till en kultur som var väldigt bejakande inför världslig njutning samtidigt som de strävade efter andlig frälsning.

Speciellt trubadurer och andra konstnärer var populära här, och många avancerade intellektuella teorier diskuterades både i hov och hemman. De vampyrer som var verksamma i området under tiden blev mer imponerade av att Rom krossade hela kulturen i ett enormt blodbad under ett av de sista korstågen. När härföraren frågade de kyrkliga dignitärerna hur han skulle skilja kättare från katoliker när de skövlade landsbygden var svaret enkelt: ”Döda dem alla, Gud skiljer ut de sina.”

Under den tidiga Sabbatperioden insåg vissa av de äldre Sabbatmedlemmarna att de var en direkt utväxt av det rent köttsliga. I enlighet med sina mänskliga föregångare ansåg de att den materiella världen hade skapats av Demiurgen, även kallad Rex Mundi. Den andliga världen hade skapats långt tidigare av Gud. Till skillnad från trubadur-kulturen i västra Frankrike så ansåg de att det var deras plikt att tjäna Rex Mundi.

Enligt den här vägens lära så kan inte en vampyr någonsin uppnå ett tillstånd av Nåd. En människa kan uppnå denna Nåd medan vampyren saknar den vitala del av sin själ som sätter människan i kontakt med Gud. Men detta är inte en anledning att misströsta, utan en uppmaning att satsa på den vinnande hästen, Rex Mundi. Världens Konung står för allt det onda, materiella och icke-andliga i världen. Genom att tjäna honom kan en Vampyr stärka sig själv avsevärt utan att tvingas in i något hycklande moralsystem.

För att glädja sin Skapare måste de sprida ondska, lusta, girighet och glupskhet. Den stolte Kataristen tjänar dock samtidigt Gud, de människor som inte kan störtas ner i det syndernas träsk som sprider sig från Kataristerna är i sanning heliga.

Etik

Vältra dig i synd. Rikedom, sensualitet och materiell framgång är allt som räknas.

Det är din plikt att förtappa själar. De som inte kan tjäna Gud måste tjäna den Mörke Mästaren.

Ge din Förbannelse endast till de som är uppfyllda av en enorm passion. Endast de som brinner med en inre eld kan störta hela världen skrikande i fördärvet.

Hela den materiella världen är korrupt. Förvänta dig en kniv i ryggen från dina vänner, och tveka inte att sätta den i någon annans rygg om du tjänar på det.

Du är förutbestämd att vara ett monster. Njut av det.

Döden är återuppståndelsens port. Tyvärr återuppstår du som en människa, vilket är ett steg bakåt, men frukta ändå inte döden. Bikta dig för din Perfecti med jämna mellanrum så att din själ är ren inför återfödelsen.

Historia och fraktioner

Informellt så fanns vägen redan innan Sabbaten, men ledande personligheter på Vägen möttes inte innan Sabbaten grundades, och först vid 1400-talets slut kodifierades vägen. Få av de ursprungliga ledarna är kvar, vägen leds idag istället av yngre förmågor.

Vilken tillräckligt upplyst Katarist som helst kan bli Perfecti, en av de smorda. Invigningsritualen varierar från person till person men är alltid en högtid av synd, skam och djupaste förakt för allt mänskligt.

Inom vägen finns två grenar, och aldrig mötas de två. Fyra femtedlar av alla Katarister följer huvudgrenen av vägen. Vissa har dock anammat en variation där det anses möjligt för vampyrer att få Nåd. Denna variant baseras i Montreal och kallas därför kort och gott Montrealkatarism. Denna variant är inte särskilt populär i Europa, speciellt inte i Skandinavien där Ärkebiskop och tillika Perfecti Rigmor Benedix ser till att avfällingar och kättare möter ett snabbt öde.

De få som vågat vända sig till den mer andliga varianten reser ofta till Montreal för att bikta sig då medlemmar, speciellt Perfecti, av denna gren råkar ut för snabba monomacier när de visar i städer med äldre vampyrer av den ”rättrogna” varianten. På längre sikt kan detta komma att ge Montrealkataristerna ökat inflytande eftersom de är en mer sammanknuten grupp, nära allierad med flera av de forskarflockar som för Sabbatens krönikor. (Och till stor del styr över Inkvisitionen.)

Att följa Katari

För att leva efter denna väg måste du uppfylla dina egna lustar, och locka fram det mörkaste i andra vampyrer. Som en syndens tjänare måste du sprida ditt evangelium över världen, och således odlas ofta en väldigt social och vältalig karaktär.

Hela din vakna tid bör i slutändan vändas till att tjäna Rex Mundi genom egen gratifikation. I synden finner du en kroppslig andlighet, en intern motsättning av sublima mått.

Syndernas Hierarki

 

Pathvärde Moraliskt Misslyckande Förklaring
10 Att uppvisa självkontroll Ditt syfte är att leva i övermått, inte i måttfullhet
9 Att visa tillit Utnyttja eller bli utnyttjad
8 Att inte ge Förbannelse till de passionerat andliga eller depraverade De som redan är depraverade tjänar Rex Mundi bättre. De som är dygdiga kan brytas ner av Förbannelsen
7 Att inte rida vågen i frenzy Besten, liksom det högre jaget, måste kontrolleras, men ändå släppas ut för en lekstund
6 Att agera mot en annan Katarist De med samma syfte skall arbeta i samklang
5 Passionerat mord Döda män kan inte förtappa sina själar
4 Att offra personlig njutning för någon annans skull Var en hedonist, inte en altruist
3 Att inte frossa i njutning Den materiella världen finns där för att tillfredsställa köttets lustar
2 Godtyckligt dödande Att avrätta en dödlig frälser honom från ondo
1 Att uppmuntra andra att uppvisa självbehärskning Vampyrer är ondskans verktyg, sålunda är vampyrens syfte att korrumpera, inte att frälsa

Kommentarer är stängda.