Kains väg

Kains Väg | Path of Cain

 

Kains Väg är idag en mindre väg än vad den har varit under större delen av Sabbatens historia. Troligen är Kains Väg den Väg ,förutom sin egen, som flest Sabbat är bekanta med då dess grundläggande mytologi också är Sabbatens.

 

Trossystem

De lärda män och kvinnor som följer Kains Väg tror att studier av uråldriga fragment av Nods Bok samt en levande imitation av Kain är vägen till upplysning. Således är de inte enbart dammiga skolastiker utan de omsätter sin teori i praktik. Men för att kunna leva som Kain måste man känna till hur Kain levde. Och tråkigt nog är denna kunskap ytterst bristfällig och ofta motstridig, så medlemmar av denna väg måste spendera mycken tid med att forska.

 

Vägen grundar sig på tanken att Kain som den första vampyren måste ha varit i total samklang med den vampyriska naturen, medan de efterkommande inte har en lika stark och naturlig länk till sitt egentliga jag. Så genom att studera Kain kan man förstå det odödliga tillståndet och uppnå en större styrka och självsäkerhet än någon annan väg tillåter.

 

Även praktisk forskning, speciellt kring Förvandlingen, är viktig för medlemmar av vägen. Genom att förstå sitt tillstånd kan man nå gränserna för det och därigenom också maximera sin styrka.

 

Medlemmarna är oense på många punkter, men en lyser fram som universell: De håller sig separata från människorna. Noddisterna har sällan ens ghouler, än mindre kontakter i det mänskliga samhället. En annan gemensam punkt punkt är att Diableriet är ett av de snabbaste sätten att utöka sin kunskap om det Vampyriska jaget. (Något som en högljudd minoritet bestrider på grunden att Kain enligt vissa skrifter förbjudit Diablerie.)

 

Det här är en mycket krävande väg, ett skolastiskt sinne ska förrenas med en atletisk kropp och en stark själ. Besten skall inte betvingas utan införlivas som ett verktyg lika viktig som muskler eller sinne. Endast genom ett oändligt tålamod kan man raffinera sin egen existens och nå upplysning.

 

 

Etik

Sök reda på information om Kain och lär av hans exempel.

Utveckla din instinkt och rovdjursdrift. Besten skall införlivas med dig.

Ta de ovärdigas livsblod så att du kommer närmare Fadern. Assimilera deras erfarenhet med din egen och ta inte Förbannelsen för given.

Acceptera ditt nya tillstånd och åsidosätt din mänskliga moral.

Studera ditt nya tillstånd och de krafter du givits. Undersök dina begränsningar och meningen med Vampyrismen.

 

Historia och fraktioner

Kains Väg utvecklades under 1500-talets första hälft. Vissa anser att detta skedde som en reaktion på Renässansen, något som de inhumana noddisterna högljutt förnekar. Helt klart är dock att många vampyrer snabbt kom till vägen då den gav dem ett system för självförbättring och samtidigt skapade en enhetlig moralisk bild.

 

Skandinaviens kanske namnkunnigaste noddist Efraim Schönberg i Fraterno del Nostro Cain var med och utvecklade vägen, och har alltid stått som en ortodoxins väktare mot de föryngrande krafterna inom vägen. Hans kanske enskilt största fiende Maria Sökaren konverterade till vägen på 1600-talet. Hon är den mest ansedda av de som förespråkar en individualistisk tolkning av vägen och hon och hennes kåtteri tonar ner ritualernas betydelse. Mellan de bokstavstroende ortodoxa och de rebelliska individualisterna står den stora massan, i folkmun kallad ritualister. Det är dessa som oftast står att finna som flockpräster, biskopar och krigsledare inom Sabbaten.

 

Från 1700-talets första årtionden till andra världskrigets början minskade den här vägen i både medlemmar och politisk makt, men i och med att Hitlers övermänniskoideal penetrerade den Vampyriska mentaliteten blev den åter en populär väg. Sedan 1950 har den stadigt ökat i antal medlemmar, men den är fortfarande numerärt en av de mindre vägarna. (Speciellt sällsynt är den uppenbarligen hos ancillor.)

 

 

Att följa Kains Väg

En vampyr som följer Kains väg är ständigt ute efter att förbättra sig själv, genom studier, krig, mentala och fysiska övningar och diablerie. Vägen till personlig styrka är klart utstakad och det är bara att börja gå.

 

Medlemmar av vägen undervisar ofta och gärna även icke-troende. Alla medlemmar av Sabbaten har samma rätt till perfektion.

 

Ofta kommer präster från den här vägen, och medlemmar av den här vägen har ofta lätt att komma överens med andra Sabbat, då deras väg är byggd helt på samma ideologi som Sabbaten självt, bara dragen ett steg längre.

 

I sina studier kommer dessa personer ofta över farliga dokument. Då de har en orubblig tro på sig själva så tar de det oftast på sina egna axlar att vaka över dessa hemligheter så att de inte faller i orätta händer.

 

Många medlemmar av den här vägen är aktiva i rituella sammanhang, antingen som flockpräster, eller som officianter i speciella ritualer. I Mexico City finns det en hel flock, Angels, vars enda syfte är att uppföra teaterstycken om Kain och där alla medlemmar är på Kains väg.

 

 

Att spela vägen

 

Den här vägen är lätt att spela. Tänk en dörrknackande mormon, en blodtörstig dörrknackande mormon.

 

För vampyrer på Kains väg är det studier, självinsikt och perfektion som är det viktiga, inte att ta politiska initiativ.

 

Delar av vägens ideologi delas av alla medlemmar av Sabbaten, men det är endast medlemmarna som har hela vägen som har hela sanningen.

 

Dra gärna igång ett kåtteri med studenter mellan mässorna, träffas för att studera Nods bok och diskutera de sedelärande historierna in-lajv.

 

Sök alltid sanningen om Kain, bli upprörd om någon förvägrar dig tillträde till ett bibliotek eller liknande.

 

Syndernas Hierarki

 

Pathvärde Moraliskt Misslyckande Förklaring
10 Att inte hänge sig åt studier varje natt Jakten på sanningen kräver hängivenhet
9 Att inte instruera andra vampyrer i Kains Väg Alla vampyrer måste ges samma möjlighet till perfektion
8 Behandla dödliga som jämlikar Kain var skild från de dödliga
7 Att brista i respekt mot andra som studerar Kain Alla Kains barn förtjänar den respekt de får om de förstår sig själva
6 Att inte rida vågen i frenzy Styr besten, låt inte den styra dig
5 Att gå i Rötschreck Bemästra din fruktan. Endast lägre varelser lever i fruktan
4 Misslyckas att dräpa och diablerisera sina fiender De som inte lever upp till sin potential frånsäger sig den
3 Att inte testa begränsningarna av den vampyriska naturen Utveckla dig till gränsen för dina förmågor, endast då når du självinsikt
2 Att inte följa upp ledtrådar om den vampyriska existensen när möjligheten uppenbarar sig All kunskap är viktig för att lösa det odödliga pusslet
1 Att förneka vampyriska behov Var en vampyr!

Kommentarer är stängda.