Döden och själen

Döden och själen | Path of Death and the Soul

Andar fångade i odödliga lik, så ser nekronomisterna på sig själva. De ämnar att studera den enda eviga konstanten, själen, i dess kontakt med den förgängliga verkligheten.

Trossystem

Hjärtat är själens fysiska boning, genom hjärtat kanaliseras den icke-fysiska kraft som själen besitter in i kroppen. Eftersom vampyrernas blod är så mycket starkare än människorna kan deras själar överföra mer kraft till deras fysiska form. Detta är också orsaken till att en påle genom hjärtat paralyserar en vampyr, trä har förmågan att skilja ande och materia.

Det egentliga fokuset på den här vägen ligger i studiet av själen. Men då själen är mycket svår att direkt iakttaga så studerar många av följeslagarna själens interaktion med någon annan företeelse. Ofta studeras vampyrers krafter, eller själens transformation vid transitoriska tillstånd. Eller i lekmannatermer, de tittar på när själen tar kroppen i besittning vid födelsen eller, mycket mera vanligt, när den lämnar kroppen vid döden. Ännu har ingen oomtvistad teori för själens övergång till det odöda tillståndet framlagts.

Dessa världsfrånvända forskare tror sig kunna kontrollera sina bestar genom intellektuell upplysning, något som leder till att de inte kan rida vågen när besten väl bryter igenom. Många av följeslagarna hävdar sig ha en utmärkt kontroll över sina bestar, men kritiker hävdar att det troligen beror företrädelsevis på att nekronomister sällan hamnar i de situationer som lockar fram besten.

Etik

Studera och förstå den process genom vilken själen återvänder till sitt obundna tillstånd efter sin interaktion med den fysiska världen.

Frukta inte den slutliga döden, ty själen är odödlig.

Sök alltid efter de nycklar som låter dig förstå själen. Inte bara ockultism och religion döljer själens sanningar, utan den bakomliggande strukturen i den fysiska världen är en allegori om själens resa. Genom att förstå den ena förstår du den andra.

Alla ting förklarar själen, och själen förklarar alla ting. Lär av alla ting för att lösa detta pussel.

Genom tanke och emotion kan du spegla din dolda själ. Eftertanke och kontemplation låter dig finna din egen själs unika styrka och form.

Historia och fraktioner

Vägen grundades av Tzimiscer långt innan Sabbaten formades. Den här vägen är den första erkännda vägen inom Sabbaten Den växte fram ur den tidiga dödsforskning som bedrevs i det gamla landet, vissa hävdar att vägen dessutom influerats av den världsuppfattning som de fallna Kappadokierna hade, men yngre Tzimiscer vill inte höra talas om att deras väg skulle ha sina rötter delvis i en klan som var så svag att den lät sig utplånas.

Underligt nog har nästan inga specialiserade grenar av den här vägen skjutit ut under seklernas lopp. Medlemmarnas täta korrespondens håller alla a jour med vad som händer inom vägen, men om man absolut vill se fraktioner så finns det en grupp av speciellt tzimiscer som uteslutande fokuserar på dödsögonblicket och tror att det i sig innnehåller all information som behövs för att lösa gåtan. Mer ortodoxa medlemmar av vägen förkastar detta synsätt.

Det här har aldrig varit en av de stora vägarna, men den har hängivna följeslagare över hela världen. Dock så är dessa dammiga gamla stofiler ovanligt vanliga här i skandinavien.

Att följa Döden och Själens Väg

Att spela vägen

Försök att framställa din karaktär som en excentrisk men torr forskare. Det är mer en ihållande glöd än en vildsint passion som definiera nekronomisterna.

Deltag gärna väldigt aktivt i ritualer, speciellt sådana där du kan iaktaga någon annan själ, eller lära känna din egen bättre.

Om du är präst så aktivera de andra nekronomisterna i många själasökande ignoblis. Uthållighet under smärta/hunger/lusta är sedelärande ritualer, de emotionellt intensiva tillståndet visar själen i dess renaste form.

Om din karaktär dödar människor aktivt så tortera dem gärna till döds, detta lockar deras själar att stanna kvar. (Eller nöj dig med att diskutera ämnet med de andra.)

Var alltid nyfiken, intellektuell och stillsamt känslosam. En nekronomist undertrycker inte andra känslor än de som är direkt förknippade med besten, men han analyserar alltid sina känslor redan medan de griper honom. Håll gärna en liten tyst monolog om hur känslor sveper över dig som de som står närmast kan höra. Avslöja någon liten mumsbit för folk med bra öron.

Håll dig med få, men mycket goda, allierade. När ett förhållande växer fram mellan din karaktär och en annan ska du arbeta hårt på att fördjupa det. Specialisera dig på en handfull intressanta karaktärer snarare än cocktaildiskussioner med alla närvarande vid en mässa.

När du har bestämt dig för att göra något så fullfölj din agenda hårt och utan att vika av vägen.

Och en kort definition av vad den sista synden innebär: Du räddar helt enkelt inte ens Sabbat som du inte har stor nytta av. (Man kan tänka sig att du skulle rädda flockmedlemmar, allierade och möjligen en ärkebiskop eller äldste, medan om du fann en döende Sabbat som du inte hade en mycket seriös relation till skulle du troligen observera dess dödsryckningar, och kräva att den rapporterade sina upplevelser in i det sista. Ja, det är ett hårt liv.)

Syndernas Hierarki

Path Moraliskt Misslyckande Förklaring
10 Stagnation vid den fysiska världen Den materiella världen är enbart av värde för att samla information
9 Vara rädd för den slutgiltiga döden Själen är odödlig
8 Vara styrd av känslor Känslor är intressanta att granska som själens utlopp. De är inte själen själv
7 Gå i frenzy Besten är inte vägen till upplysning
6 Misslyckande att döda när det är man tjänar på det Döden är ett bra verktyg
5 Misslyckande att alltid följa upplysning Vägens mål är att få kunskap
4 Visa avsmak inför döden Döden är naturlig
3 Visa medlidande Lidande är ett steg närmare döden
2 Döda utan att studera döden efteråt Dödsögonblick är alltid ett bra tillfälle att samla kunskap
1 Hindra dödsögonblick i onödan Döden är naturlig. Hindra inte den naturliga cykeln

Kommentarer är stängda.