Lojalisterna

De Lojala, Lojalisterna

Denna fraktion menar att de måste trotsa sina ledares ord för att vara lojala mot Sabbaten. De menar att Sabbaten grundades på total frihet men att sekten har rört sig bort från detta ideal. De Lojala är kända för sin olydnad men stödjer samtidigt alla handlingar som leder till att man återtar territorium som man förlorat till Camarillan. Denna extremistfraktion inom sekten består huvudsakligen av vampyrer från klan Pander och klan Brujah antitribu men det finns även en liten och oerhört högljudd minoritet av Ventrue antitribus i denna gruppering. Den devis som de existerar efter är ”lojalitet mot Sabbaten genom illojalitet mot ledarna”. De tror att de måste föra frihetsprincipen till den grad att de borde få göra precis som det faller dem in. De anser att sektens styrka och orubblighet består i dess formlöshet och kaos. De menar att utan denna totala frihet så blir Sabbaten endast ytterligare en till Camarilla. De hävdar att de är extremt lojala men fortsätter att vägra ta order, något som har lett till både filosofiska och fysiska dispyter i vilka många har förlorat livet. Hela flockar har vänt sig mot sina ledare och börjat agera oberoende. De kritiserar ledarna helt öppet och försöker tvinga andra Sabbat att fundera över varför de gör som de blir tillsagda.

Regenten har uttryckt sina tankar om att använda den extremt lojala Svarta Handen för att ta hand om problemet, men har hittills inte gjort något. Huruvida det beror på att hon vet mer än de flesta om den inneboende respekten som de Lojala och den Svarta Handen har för varandra eller om hon planerar att göra något annat med de Lojala framgår inte.

 

Kommentarer är stängda.