Koden

Codex Milan

Kodex Milan eller Koden som den kallas i folkmun är Sabbatens lag, skapad i efterdyningarna av Anarkrevolten som i sig blev startskottet för självaste Sabbaten. Koden förespråkar lojalitet inför sekten och flocken, och så länge Sabbaten sätts främst är den personliga friheten så gott som total.

Att tolka koden är ingen lätt uppgift då olika kodpunkter ofta står i diametral motsats till varandra. Följer man vissa punkter så bryter man mot en rad andra, därför brukar det ibland finnas officiella kodtolkare som agerar domare i fall där koden måste tolkas. Dessa kodtolkare kan vara allt ifrån en Neonat utsedd av det lokala prästrådet eller en Biskop till en kunnig Priscus eller en av Regentens personligt utsedda kodtolkare, den gemensamma nämnaren är att individen i fråga alltid besitter stora kunskaper om Sabbaten (läs: har hög Sabbat Lore).

Koden

I. Sabbaten skall förbli enad i sitt stöd till sektens Regent. Om nödvändigt skall en ny Regent väljas. Regenten skall stödja motståndet till Tyranniet, givandes alla Sabbat frihet.

II. Alla Sabbat skall följa sina ledare så länge de följer regentens vilja.

III. Alla Sabbat skall trofast observera alla Auctoritas Ritae.

IV. Alla Sabbat skall hålla sitt hedersord gentemot andra Sabbat.

V. Alla Sabbat skall behandla sina jämlikar rättrådigt och rättvist, för att upprätthålla Sabbatens styrka och enighet. Om nödvändigt skall de hjälpa sina bröder och systrar.

VI. Alla Sabbat skall sätta sekten och den kainitiska rasens bästa före sina egna personliga behov, oavsett kostnad.

VII. De som inte är ärofulla under koden kommer betraktas lägre än jämlikar och därför ovärdiga assistans.

VIII. Som det alltid varit skall det alltid förbli. Lextalionis skall vara förebilden för den odödliga rättvisan alla Sabbat skall följa.

IX. Alla Sabbat skall beskydda varandra från sektens fiender. Personliga fiender skall förbli ett personligt ansvar, om dessa inte underminerar sektens säkerhet.

X. Alla Sabbat skall beskydda Sabbatterritorium från alla andra krafter.

XI. Frihet skall vara den fundamentala principen i sekten, Alla Sabbat skall förvänta sig och kräva frihet från sina ledare.

XII. Ritualen Monomaci skall användas för att avgöra dispyter bland alla Sabbat.

XIII. Alla Sabbat skall stödja Svarta Handen

Tillägg, 1933 (efter det andra inbördeskriget)

XIV. Alla Sabbat har rätten att övervaka sina sektfränders beteende och aktivitet för att behålla friheten och säkerheten inom sekten.

XV. Alla Sabbat har rätten att sammankalla ett råd av jämlikar och sina direkta ledare.

XVI. Alla Sabbat skall agera mot medlemmar av Sekten som använder de maktbefogenheter Sabbat givit dem för sin personliga vinning på Sabbatens bekostnad. Handling skall tas endast genom allmänt vedertagna medel, erkända av ett beslutsmässigt antal Prisci.

Kommentarer är stängda.