Om lajv

Vad är ett lajv?

Från vår wiki:

”Lajv kallas även levande rollspel och kan enkelt beskrivas som improviserad teater. I en påhittad verklighet har alla spelare en roll som skall gestaltas så trovärdigt som möjligt. Med hjälp av kläder, rekvisita och en trovärdig karaktärsbakgrund skapas en så fullständig illusion som möjligt av den påhittade verkligheten. Målet är inte att vinna utan att ha en givande och underhållande upplevelse tillsammans med sina medspelare.”

Från Wikipedia:

Vampyr-lajv

”Vampyr-lajv är ett lajv som på något sätt handlar främst om gestaltandet av vampyrer och deras livsmiljö. Arrangeras i flera av Sveriges städer på mer eller mindre regelbunden basis. Det är vanligt förekommande att man baserar spelet på rollspelföretaget White Wolfs böcker om World of Darkness och deras spel Vampire: The Masquerade. Vampyr-lajv kan därför innehålla ett större inslag av regelstyrt spel än andra lajvgenrer. Vampyr-lajv utspelar sig ofta i modern tid och kan därför spelas i de flesta typer av lokaler och utspelar sig ofta som längre kampanjer med många kortare lajv.”

Kommentarer är stängda.