Världen

Världen

Världen i lajvet liknar den nutida världen men är mörkare, smutsigare och ondare. Mänskorna är cyniska och rädda, städerna är nedgångna och fula och politikerna är korrupta och giriga. Det är en värld fylld av mörker.
Här presenteras information om världen utanför Uppsala där tonvikten i presentationen är lagd på de städer och områden som faktiskt märks och påverkar Uppsala.

Norden

När Sabbaten var nyskapad gick kriget mot Camarillan uselt och Sabbaten tvingades retirera på bred front. Ett av de ställen som Sabbaten flydde till var just Norden. I Finland bildades den stora flocken Uriels Bane som snabbt tog hela Finland i ett järngrepp och slängde ut samtliga Camarilla ur landet. I Danmark lyckades ett antal Sabbat och några nybildade Sabbatflockar bita sig fast och efter hand roffa åt sig allt mer mark, detta mycket tack vare Lasombraäldsten Thomas Hohensteufens kompetenta insatser vilket idag gjort att så gott som hela Danmark kan räknas som Sabbatterritorium. I Norge fanns redan en besättning uråldriga Tzimiscer i vildmarkerna vilket gjorde att stridigheterna mest kom att röra sig runt Oslo och Trondheim vilket tillslut destillerades ned till den karta vi har idag. Sveriges städer och territorier angreps samtidigt norrifrån från Finland och Uriels Bane samt söderifrån av flera Danska sabbatflockar. De två offensiverna kom att mötas runt Uppsala där bägge parter kunde utropa några erövrade Svenska städer var, sedan backade de hem och lämnade de nya erövrade städerna åt sitt öde. Freden 1686 kom som en lättnad för den hårt ansträngda och utarmade nordiska Sabbaten och med få undantag har freden varat sedan dess.

Sverige
Danmark
Finland
Norge

Europa


Visa Kriget i Europa på en större karta

Europa eller det gamla landet som det ibland kallas bär på enormt mycket historia, både mänsklig och vampyrisk. De flesta av Europas länder och städer är gamla och bär på många hemligheter och berättelser. Krig, svält och pest har under århundradena tillhört vanligheterna, något som Europas vampyrer fått genomleva tillsammans med människorna.
Under anarkrevolten tog Camarillan sina första trevande steg från Thorns i England, därefter spreds sig den snabbt växande sekten ut i Europa och erövrade land efter land från fria vampyrer och den oorganiserade och än mer nyskapade Sabbaten. Sabbaten i sin tur pressades iväg från Centraleuropa men lyckades försvara sig och förhindra vidare camarillaerövringar i Norden, Spanien, Italien och Östeuropa som efter det kom att bli den europeiska Sabbatens starka fästen. En del Sabbat flydde också västerut mot det nya förlovade landet Amerika där de snabbt spred sig och tog kontrollen. Camarillan skapade sig under tiden starka fästen i Frankrike, England och Österrike där deras makt är så gott som oinskränkt. Någon övergripande fred mellan Sabbaten och Camarillan har aldrig existerat i Europa även om stridigheterna på många platser varit så gott som frånvarande, ofta råder en sorts terrorbalans mellan de två sekterna på dessa platser där motsättningarna på sin höjd sträcker sig till ett par döda tjänare.

Tyskland
England
Frankrike
Nederländerna
Österrike
Spanien
Italien
Östeuropa
Ryssland

Amerika

Innan conquistadorerna i Sydamerika (1400-talet till 1600-talet) och emigrationen till Nordamerika (1500-talet och 1600-talet) fanns inga vampyrer i Amerika. De första vampyrerna som besökte denna nyupptäckta kontinent var vampyrer ur klan Lasombra som anlände med conquistadorerna från Spanien. Dessa insåg snabbt möjligheten i den nya kontinenten och befäste sig utan större motstånd, och sedan dess har Sydamerika varit ett sabbatfäste med undantag för de täta djunglerna där varulvarna håller alla inkräktare borta.
Nordamerika eller det nya landet som det också kallas nåddes först av unga vampyrer ur Sabbaten som flytt undan från Europa och Camarillans offensiv där. Det nya landet gav sabbaten andrum och de förökade sig och spred sig snabbt med människorna över den ännu otämjda kontinenten. När Camarillan sent insåg att både Nord- och Sydamerika blivit något utav ett Sabbat fäste började de i motvind bekämpa Sabbaten, då främst i Nordamerika. Under den kommande Amerikanska revolutionen (år 1775-1783), grundandet av USA, inbördeskrig, depression och två världskrig fram tills i natt har Sabbaten och Camarillan ständigt krigat om makten och inflytandet över den rika kontinenten. Nord- och Sydamerika är dock med Sabbatens huvudstad New Mexiko i centrum sektens starkaste världsdel.

Nordamerika
Sydamerika

Övriga världen

Det finns få platser i världen där vampyrisk närvaro helt saknas även om de flesta vampyrerna lever i Europa och Amerika. Dock så finns det några områden utanför Europa och Amerika som är värda att nämna då dessa är hem för några av de obundna klanerna, tre områden är särskilt intressanta.
I Mellanöstern och Egypten uppstod de allra tidigaste mänskliga civilisationerna och tre av världens nu fem världsreligioner (judendom, kristendom och islam) såg sin början i området. På grund av detta har många förgrundsfigurer hos
 de olika klanernas levt i eller passerat området innan civilisationen spridit sig och givit möjligheten för vampyrerna att följa efter. I Mellanöstern har klan Assamit alltid varit och är fortfarande stark och i Egypten är klan Setit den starka klanen. Dessa två klaner styr över sina respektive områden med så gott som total kontroll och suveränitet. Det område vi idag känner som Indien är också ett av civilisationens förgrundsområden och hem åt en annan av de obundna klanerna, den mystiska klanen Ravnos.
Det finns dock två stora områden i världen där de vanliga vampyrklanerna och de vampyriska sekterna inte riktigt nått, där andra övernaturliga varelser härskar och där expansionen varit så svår och kostsam att ansträngningarna upphört. Det ena är den mörka kontinenten, Afrika. Här finns en mystisk vampyrklan kallad Laibon som tillsammans med en rad andra övernaturliga varelser delar den enorma kontinenten. Dessa har en ytterst begränsad interaktion med övriga vampyrklaner och tycks trivas på sin egen kontinent.
Det andra stora området är Asien, då främst sydostasien. Detta område bebos och kontrolleras av en annan sorts vampyr som väldigt få vet något om. Under de begränsade och fåtaliga interaktioner de vanliga vampyrklanerna haft med dessa har ofta ont blod uppstått. Sekterna och klanerna har med enstaka undantag lämnat området åt sitt öde.

Mellanöstern
Egypten
Indien
Afrika
Asien
Australien

Kommentarer är stängda.